Hoe werk ik?

In een eerste gesprek (van een uur) maken we kennis met elkaar en legt u uw probleem voor.
Daarna stellen we samen een coachingsplan vast met doelen van de coaching.
Hierna werken we vervolgens aan deze doelen tijdens vervolggesprekken van 45 – 60 minuten.
 
In de coaching  worden onder meer elementen toegepast vanuit de oplossingsgerichte, de  inzichtgevende en de lichaamsgerichte benadering.
U staat centraal in de behandelingsmethode die ik kies. Soms ben ik een sparringspartner en soms een confronterende spiegel.
 
In beweging gaan we op zoek naar kansen en mogelijkheden. Deze zullen we omzetten in activiteiten, want inzicht alleen verandert nog niets. Ik werk dan ook veel met huiswerkopdrachten.

^ Naar boven