Tarieven

In 2015 bedraagt mijn standaardtarief voor coaching per sessie van maximaal een uur  € 85,- inclusief BTW (21%). Voor deze kosten ontvangt u één keer per maand een rekening.
Deze wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeringen. Wellicht kunt u over de kosten afspraken maken met uw werkgever.
Als u een PGB heeft,  kunt u deze kosten aanmerken als sociale ondersteuning, sociale begeleiding.
 
Indien u een afspraak niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur) brengen wij dit bij u zelf in rekening, tenzij er sprake is van overmacht.

^ Naar boven