Tarieven

In 2015 bedraagt mijn standaardtarief voor mediation  € 100,- per uur exclusief BTW (21%).
De in rekening gebrachte uren zijn alle op de mediation betrekking hebbende uren.
Kosten van derdenadvies worden doorberekend zonder opslag. Het is gebruikelijk dat de kosten voor de mediation gelijkelijk worden verdeeld over de partijen. Hierover kunnen ook afwijkende afspraken worden gemaakt. U ontvangt één keer per maand een rekening.
Indien u een afspraak niet tijdig afzegt (minimaal 24 uur) brengen wij dit bij u zelf in rekening, tenzij er sprake is van overmacht.
 
Een groeiend aantal rechtsbijstandverzekeringen heeft mediation in zijn verzekeringspakket.
U kunt hierover bij uw rechtsbijstandsverzekering informatie inwinnen.

^ Naar boven